Day: พฤศจิกายน 28, 2019

กฏิกา กฎ วอลเลย์บอล

วอลเลย์บอล เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมทั่วโลก และได้เข้ามาในไทยตั้งแต่ปี 2477ทางกรมพลศึกษาได้จัดพิมพ์กติกา หลังจากนั้นได้มีการแข่งขันเรื่อยๆมา ทำให้กีฬาวอลเลย์บอลสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย และในปี พ.ศ.2502 ได้มีการจัดตั้งสมาคมวอลเลย์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ปัจจุบันวอลเลย์บอลได้ถูกเพิ่มเป็นหลักสูตรการศึกษาวิชาพละศึกษา ทำให้สามารถเรียนรู้กติกา วิธีการเล่น ของวอลเลย์บอลอย่างถูกวิธีการ สัญญานมือ กรรมการวอลเลย์บอล กติกาและอุปกรณ์การเล่นวอลเลย์บอล สนามแข่งขัน จะต้องเป็นพื้นไม้หรือพื้นปูน

Read More »