Tag: การตัดสินจุดโทษที่ไม่มีมาตรฐาน

การตัดสินจุดโทษที่ไม่มีมาตรฐาน

หลังจากเกมการแข่งขันฟุตบอลได้มีกติกาในการนำ VAR มาใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการตัดสินของกรรมการ  การตัดสินจุดโทษที่ไม่มีมาตรฐาน ซึ่งก็ถือว่าช่วยให้เหตุการณ์หลายๆอย่าง สามารถตัดสินได้ถูกต้องและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือนั้น สุดท้ายการตัดสินใจครั้งสุดท้ายก็ยังคงเป็นมนุษย์เรานี่เอง ดังจะให้ได้ในหลายๆเกมการแข่งขัน ที่ลูกบางลูกที่มีลักษณะคล้ายๆกัน แต่กรรมการเมื่อได้มีการดูจากภาพ VAR แล้วนั้น แต่การตัดสินใจอาจจะไม่เหมือนกัน อย่างล่าสุดก็มีเรื่องที่ต้อง

Read More »