Tag: กีฬาว่ายน้ำกับความนิยม

กีฬาว่ายน้ำกับความนิยม

กีฬาว่ายน้ำเป้นกีฬาที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับความนิยมในหมู่คนทั่วไปมากนัก แต่กีฬาว่ายน้ำนั้นก็จัดเป็นกีฬาหนึ่งประเภทที่ผู้แข่งขันนั้นจะต้องใช้ความอดทนและความแข็งแรงอย่างมาก กีฬาว่ายน้ำกับความนิยม เพราะไม่มช่เพียงการเล่นกีฬาบนบกเท่านั้น แต่เป็นการเล่นกีฬาในน้ำ และโอกาสในการเกิดความเสี่ยงของกีฬานั้นก็มีไม่ต่างจากการเล่นกีฬาบนบกเช่นกัน ก็ถือว่าเป็นกีฬาที่จะต้องใช้ความชำนาญการฝึกฝนและความอดทนจากนักกีฬาต่อกีฬาอย่างมาก หากคุณสงสัยว่าเหตุใดนักว่ายน้ำจึงต้องผ่านการทดสอบความอดทนอย่างเข้มงวด Jonty Warneken ค

Read More »