Tag: ธุรกิจแลกเงิน ซุปเปอร์ริช ก็ยังแพ้พิษโควิด19

ธุรกิจแลกเงิน ซุปเปอร์ริช ก็ยังแพ้พิษโควิด19

หลังจากที่ไข้โควิด19 นั้นได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกและลุกลามมายังประเทศไทย จนทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นต้องมีผลกระทบต่อโรคระบาดครั้งนี้ ซึ่งก็ทำให้มีหลายๆธุรกิจต้องปิดตัวกันลงไป ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน เจ้าของกิจการ SME ต่างๆ มีอันต้องทยอยปิดตัวและเลิกจ้างพนักงานกันไป และล่าสุดก็เสร็จอีกหนึ่งธุรกิจ นั่นก็คือธุรกิจการแลกเงินอย่างซุปเปอร์ริช ที่ล่าสุดต้องมีการทยอยปิดสาขา และมีการลดเงินเดือนพนักงาน ซึ่งจากแหล่งข่าวนั้นมีทยอยปิดสาขากว่าทั่วประเทศไปแล้วเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ จากทั้งหมดสองพันกว่าสาขา ซึ่งสา

Read More »