Tag: ประกบคู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย

มาว่ากันต่อกับการจับฉลากประกบคู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย

ก่อนหน้านี้ผมเคยเขียนบทความไปในแต่ละกลุ่มว่า แต่ละกลุ่มนั้นประกอบไปด้วยทีมอะไรบ้าง ซึ่งก็ต้องบอกว่าหลายๆกลุ่มที่เกริ่นไปก่อนหน้านั้น ก็เรียกได้ว่าสนุกจริงๆ ประกบคู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย เพราะเรียกได้ว่าผลการจับฉลากนั้น ปะปน ทำให้ทีมออกมาอยู่ร่วมสายสนุกสูสีกันจริงๆ คราวนี้เรามาว่ากันต่อในส่วนของกลุ่มเอฟ ที่บทความครั้งก่อนอาจจะเขียนไม่ละเอียดนัก ด้วยพื้นที่และเวลาที่ค่อนข้างจำกัด ดังนั้น เราจะมาทวนกันอีกทีแล้วกันว่า ทีมทั้งสี่ทีมในกลุ่มเอฟนั้นประกอบไปด้วยทีมอะไรกันบ้างแล้วค่อยไล่ไปในส่วนของอีกสองกลุ

Read More »