Tag: พฤติกรรมของนักกีฬา

พฤติกรรมของนักกีฬาที่จะไม่เสพยาเสพติด

  การลงโทษทางกฎหมายไม่เพียงพอ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การคว่ำบาตรทางกฎหมายและโครงการการศึกษายังไม่เพียงพอ และไม่มีความพยายามในการส่งเสริมการขาย พฤติกรรมของนักกีฬา การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างเข้มงวด การคว่ำบาตรที่เข้มงวด และบทลงโทษที่มีราคาแพง ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของนักกีฬาที่จะไม่เสพยาเสพติด แต่วิสัยทัศน์ของ WADA เกี่ยวกับ “โลกที่นักกีฬาทุกคนสามารถแข่งขันได้ในสภาพแวดล้อมการกีฬาที่ปราศจากยาสลบ” ยังคงไม่ประสบผลสำเร็จ การทดสอบยาสลบเป็นบวกเกิดขึ้นทุกปีและ ในทุกการแข่งขันกีฬาที่สำคัญ

Read More »