Tag: พลศึกษามีความสำคัญ

พลศึกษามีความสำคัญพอๆ กับวิชาอื่นๆ ของโรงเรียน

พลศึกษา (PE) มักถูกมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยในหลักสูตร และโรงเรียนมัธยมศึกษาหลายแห่งลดเวลา PE ลงอย่างแข็งขันเพื่อหลีกทางให้กับวิชาที่ถือว่าจริงจังหรือ พลศึกษามีความสำคัญ สำคัญมากกว่า การวิจัยจาก Youth Sport Trust แสดงให้เห็นว่า 38% ของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาษาอังกฤษได้ลดตารางเวลา PE สำหรับเด็กอายุ 14 ถึง 16 ปี สาเหตุหลักประการหนึ่งคือแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในการผลิตผลการสอบ เวลาส่วนใหญ่ที่นักเรียนมักจะใช้ในบทเรียนพละตอนนี้ถูกใช้ไปกับการติวพิเศษในหัวข้ออื่นที่ไม่ใช่วิชาพละ แม้จะมีการตัดเหล่านี้ แต่ PE ย

Read More »