Tag: อุตสาหกรรมกีฬาของเกาหลีใต้

ประเภทของอุตสาหกรรมกีฬาของเกาหลีใต้

อุตสาหกรรมกีฬาของเกาหลีใต้ ในช่วงเดือนมกราคมปีพ.ศ. 2543 การจัดประเภทพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมการกีฬาได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยคำนึงถึงลักษณะของอุตสาหกรรมกีฬาของเกาหลีใต้และประกอบด้วย สามหมวดหมู่ใหญ่,หมวดหมู่กลางและหมวดหมู่ย่อย ซึ่งการจัดประเภทนั้นก็เพื่อการให้ความสำคัญของกีฬาแต่ละประเภทอย่างเท่าเทียมในอุตสาหกรรมกีฬาของเกาหลีใต้นั่นเอง และต่อมาในเดือนมิถุนายนปีพ.ศ. 2551 การจัดประเภทพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมการกีฬามีการจัดประเภทเพิ่มขึ้นเป็นครั้งที่สองและได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นเวอร์ชั่นที่แก้ไขแล้วของการจำแ

Read More »