Tag: Living on the Edge กีฬาผาดโผน

Living on the Edge กีฬาผาดโผนและบทบาทในสังคม

Living on the Edge กีฬาผาดโผน ในแง่ของกีฬาผาดโผน การรับรู้ของสาธารณชนทั่วไปคือผู้ที่เลือกที่จะเสี่ยงเป็น ‘ผู้เสพอะดรีนาลีน’ ที่ขาดความรับผิดชอบซึ่งเป็นภาระต่อสังคมในท้ายที่สุด เมื่อบุคคลรับความเสี่ยงโดยไม่จำเป็น และได้รับบาดเจ็บหรือต้องการความช่วยเหลือ ผู้เสียภาษีมักจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้เสียภาษีคนเดียวกันเหล่านี้ตั้งคำถามว่าทำไมพวกเขาจึงควรต้องจ่ายสำหรับการกระทำที่ดูโง่เขลาเหล่านี้ การช่วยเหลือในเขตทุรกันดารหลังจากที่นักเล่นสกีทำให้เกิดหิมะถ

Read More »