Tag: Wingboarding อาจอนุญาต

Wingboarding อาจอนุญาตให้ผู้แสวงหาความตื่นเต้นทะยานท่ามกลางเมฆ

Wingboarding อาจอนุญาต ผู้แสวงหาความตื่นเต้นที่กำลังมองหาความท้าทายอาจมีตัวเลือกใหม่ในความท้าทายและวงการกีฬา Wingboarding กีฬานี้คล้ายกับการเล่นเวคบอร์ด ยกเว้นเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น แทนที่จะแสดงกายกรรมในน้ำ นักเล่นกระดานโต้คลื่นจะทำการซ้อมรบที่หัวใจหยุดเต้นบนท้องฟ้าในขณะที่ถูกลากไปข้างหลังเครื่องบิน กีฬาผาดโผนเป็นผลิตผลของ Aaron Wypyszynski ผู้ก่อตั้ง Wyp Aviation ในอลาบามา วิศวกรกล่าวว่าแรงบันดาลใจสำหรับ Wingboard มาจากความทรงจำในวัยเด็กของการดู TaleSpin ของดิสนีย์ ในซีรีส์แอนิเมชั่นทางโทรทัศน์

Read More »