พลศึกษามีความสำคัญพอๆ กับวิชาอื่นๆ ของโรงเรียน

พลศึกษา (PE) มักถูกมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยในหลักสูตร และโรงเรียนมัธยมศึกษาหลายแห่งลดเวลา PE ลงอย่างแข็งขันเพื่อหลีกทางให้กับวิชาที่ถือว่าจริงจังหรือ พลศึกษามีความสำคัญ

สำคัญมากกว่า การวิจัยจาก Youth Sport Trust แสดงให้เห็นว่า 38% ของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาษาอังกฤษได้ลดตารางเวลา PE สำหรับเด็กอายุ 14 ถึง 16 ปี สาเหตุหลักประการหนึ่งคือแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในการผลิตผลการสอบ เวลาส่วนใหญ่ที่นักเรียนมักจะใช้ในบทเรียนพละตอนนี้ถูกใช้ไปกับการติวพิเศษในหัวข้ออื่นที่ไม่ใช่วิชาพละ

แม้จะมีการตัดเหล่านี้ แต่ PE ยังคงได้รับการสนับสนุนสำหรับศักยภาพในการส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมการออกกำลังกายตลอดชีวิต นี่เป็นประเด็นสำคัญเนื่องจากนักเรียนกว่า 30% ของปีที่ 6 ถูกจัดประเภทเป็นน้ำหนักเกินหรืออ้วนตามตัวเลขของรัฐบาลล่าสุด นอกจากนี้ PE ยังได้รับการยกย่องว่ามีส่วนช่วยในการปรับปรุงสุขภาพจิต

เพื่อช่วยหล่อเลี้ยงการพัฒนาทางสังคมและศีลธรรม ตลอดจนสนับสนุนผลการปฏิบัติงานด้านความรู้ความเข้าใจและวิชาการ สมาคมพลศึกษายืนยันว่า PE คุณภาพสูงส่งเสริมการพัฒนาร่างกาย ศีลธรรม สังคม อารมณ์ วัฒนธรรม และสติปัญญาของนักเรียน

แต่เป้าหมายมากมายสำหรับพละ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาทักษะ รวมถึงการให้ความสำคัญกับประเด็นทางสังคมและศีลธรรม ส่งผลให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว และไม่ได้ช่วยส่งเสริมประสบการณ์การศึกษาในทางปฏิบัติเพียงเล็กน้อย อันที่จริง มีการถกเถียงกันว่า PE ให้ความบันเทิงมากกว่าการศึกษา

ปัญญาไม่พอ เสียเวลาและความบันเทิงเล็กน้อยหรือสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาและพัฒนาการของเด็ก อะไรน ส่วนหนึ่งของปัญหาคือ PE มักถูกมองว่าเป็นโอกาสสำหรับนักเรียนที่จะกระตือรือร้นและสนุกกับตัวเอง หรือในบางกรณีเพื่อเป็นการบรรเทาความเครียดและเป็นการพักจากการเรียนรู้แบบเดิมๆ เห็นได้ชัดว่าพื้นที่เหล่านี้มีค่า

สำหรับความเป็นอยู่ที่ดีโดยทั่วไปของนักเรียน และมีหลักฐานเพิ่มขึ้นที่บ่งชี้ว่าการออกกำลังกายมีศักยภาพในการสนับสนุนการเรียนรู้ในวงกว้างมากขึ้น

แต่บทบาทของ PE ไม่ได้เป็นเพียงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนในวิชาอื่นๆ แต่ควรให้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมายภายในตัวเรื่อง สิ่งที่ PE ดูเหมือนจะขาดไปเมื่อเปรียบเทียบกับวิชาอื่นๆ ทั้งหมดคือแพลตฟอร์มที่การเรียนรู้ของนักเรียนสามารถสื่อสารและพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนและเข้มงวด และในขณะที่ PE มักถูกทำให้อยู่ชายขอบเพื่อหลีกทางให้กับวิชาที่มีคุณค่าหรือวิชาการมากกว่า ดูเหมือนว่าคุณค่าทางปัญญาและวิชาการของ PE นั้นส่วนใหญ่ถูกมองข้ามไป

ศักยภาพของ PE พลศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมทางกายภาพ แต่ละแห่งมีแพลตฟอร์มที่ไม่เหมือนใครในการสำรวจโอกาสการเรียนรู้แบบองค์รวมมากมาย ตัวอย่างเช่น การโต้เถียงทางจริยธรรมหรือศีลธรรมในกีฬาสามารถให้สิ่งเร้าทางการศึกษาแก่ครูในการโต้วาที การใช้เหตุผล และการคิดเชิงวิพากษ์ Sports Monograph เป็นโครงการล่าสุดที่เราดำเนินการ ซึ่งเชิญผู้เรียนให้ทำงานร่วมกันและแบ่งปันความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับกีฬา

และความหมายที่มีต่อพวกเขา โครงการนี้รวมถึงนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตลอดจนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี  ufabet ฝาก-ถอน ออโต้    ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากครูและอาจารย์ของพวกเขา

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ไม่เพียงแต่นักเรียนจะได้รับการยอมรับจากผลงานการเขียนของพวกเขาในงานมอบรางวัลของโรงเรียนในตอนเย็น แต่งานของพวกเขาต่างจากงาน PE แบบดั้งเดิม ที่ทิ้งร่องรอยของหลักฐานการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางปัญญา ซึ่งทางโรงเรียนยอมรับและยกย่อง PE ได้ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับวิชาอื่นๆ ในหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพในฐานะความพยายามในการศึกษาอันมีค่า

โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสนับสนุนข้ออ้างดังกล่าว นักเรียนเหล่านี้มีสิ่งพิมพ์ที่ใช้สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Central Lancashire