Category: กีฬา

วิ่งสมาธิ

การวิ่งออกกำลังกายนั้นเป็นการออกำลังกายที่สามารถเริ่มได้โดยง่ายและไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากมายจึงเป็นการออกกำลังกายที่หลายๆคนนิยมทำกัน บางคนก็อาจจะวิ่งเพื่อสุขภาพและการทดลองการปฏิบัติธรรมจะเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิตให้ไปด้วยกันได้หรือไม่ การปฏิบัติธรรมนั้นคือการปฏิบัติกายและปฏิบัติใจให้ไปในทางที่เจริญขึ้นและขาวสะอาดขึ้นก็จะได้ทั้งสุขภพกายและสุขภาพใจก็จะเป็นประโยชน์ในทั้งสองด้านนั่นเอง การวิ่งสมาธินั้นก็อาจจะมีการปฏิบัติธรรมเป็นหลักและเสริมด้วยสุขภาพกายคือการวิ่งนั่นเองและได้มีการเผยแพร่ให้คนที่มาร

Read More »

กฏิกา กฎ วอลเลย์บอล

วอลเลย์บอล เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมทั่วโลก และได้เข้ามาในไทยตั้งแต่ปี 2477ทางกรมพลศึกษาได้จัดพิมพ์กติกา หลังจากนั้นได้มีการแข่งขันเรื่อยๆมา ทำให้กีฬาวอลเลย์บอลสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย และในปี พ.ศ.2502 ได้มีการจัดตั้งสมาคมวอลเลย์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ปัจจุบันวอลเลย์บอลได้ถูกเพิ่มเป็นหลักสูตรการศึกษาวิชาพละศึกษา ทำให้สามารถเรียนรู้กติกา วิธีการเล่น ของวอลเลย์บอลอย่างถูกวิธีการ สัญญานมือ กรรมการวอลเลย์บอล กติกาและอุปกรณ์การเล่นวอลเลย์บอล สนามแข่งขัน จะต้องเป็นพื้นไม้หรือพื้นปูน

Read More »