Category: กีฬา

วิ่งสมาธิ

วิ่งสมาธิ

การวิ่งออกกำลังกายนั้นเป็นการออกำลังกายที่สามารถเริ่มได้โดยง่ายและไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากมายจึงเป็นการออกกำลังกายที่หลายๆคนนิยมทำกัน วันนี้จะแนะนำการวิ่งรูปแบบใหม่ วิ่งสมาธิ บางคนก็อาจจะวิ่งเพื่อสุขภาพและการทดลองการปฏิบัติธรรมจะเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิตให้ไปด้วยกันได้หรือไม่ การปฏิบัติธรรมนั้นคือการปฏิบัติกายและปฏิบัติใจให้ไปในทางที่เจริญขึ้นและขาวสะอาดขึ้นก็จะได้ทั้งสุขภพกายและสุขภาพใจก็จะเป็นประโยชน์ในทั้งสองด้านนั่นเอง การวิ่งสมาธินั้นก็อาจจะมีการปฏิบัติธรรมเป็นหลักและเสริมด้วยสุขภาพกายคือกา

Read More »
กติกา กฎ วอลเลย์บอล

กติกา กฎ วอลเลย์บอล

วอลเลย์บอล เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมทั่วโลก และได้เข้ามาในไทยตั้งแต่ปี 2477ทางกรมพลศึกษาได้จัดพิมพ์กติกา หลังจากนั้นได้มีการแข่งขันเรื่อยๆมา ทำให้กีฬาวอลเลย์บอลสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย และในปี พ.ศ.2502 ได้มีการจัดตั้งสมาคมวอลเลย์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยใช้ กติกา กฎ วอลเลย์บอล ตามหลักสากล ปัจจุบันวอลเลย์บอลได้ถูกเพิ่มเป็นหลักสูตรการศึกษาวิชาพละศึกษา ทำให้สามารถเรียนรู้กติกา วิธีการเล่น ของวอลเลย์บอลอย่างถูกวิธีการ สัญญานมือ กรรมการวอลเลย์บอล และผลักดันจนใช้ในระดับกีฬาเยาวชน ร

Read More »