วิ่งสมาธิ

การวิ่งออกกำลังกายนั้นเป็นการออกำลังกายที่สามารถเริ่มได้โดยง่ายและไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากมายจึงเป็นการออกกำลังกายที่หลายๆคนนิยมทำกัน วันนี้จะแนะนำการวิ่งรูปแบบใหม่ วิ่งสมาธิ

บางคนก็อาจจะวิ่งเพื่อสุขภาพและการทดลองการปฏิบัติธรรมจะเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิตให้ไปด้วยกันได้หรือไม่ การปฏิบัติธรรมนั้นคือการปฏิบัติกายและปฏิบัติใจให้ไปในทางที่เจริญขึ้นและขาวสะอาดขึ้นก็จะได้ทั้งสุขภพกายและสุขภาพใจก็จะเป็นประโยชน์ในทั้งสองด้านนั่นเอง

การวิ่งสมาธินั้นก็อาจจะมีการปฏิบัติธรรมเป็นหลักและเสริมด้วยสุขภาพกายคือการวิ่งนั่นเองและได้มีการเผยแพร่ให้คนที่มาร่วมวิ่งหรือคนรู้จักด้วยว่าการที่เราออกกำลังกายแล้วนั้นเราต้องมีการดูแลสุขภาพจิตของเราด้วยและเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะสามารถทำให้กายกับจิตนั้น

ไปด้วยกันได้ดีก็จะทำให้การวิ่งนั้นเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพด้วย และในปัจจุบันมีการให้ความสนใจในการวิ่งสมาธิมากขึ้นเพราะในสังคมที่วุ่นวายนั้นคนเราทุกคนล้วนอยากได้ความสงบทางด้านจิตใจและร่างกายแข็งแรงด้วยนั่นเอง

ช่วงอายุที่สามารถวิ่งสมาธิได้คือทุกช่วงอายุตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงวัยเลยทีเดียว แต่ในเด็กและผู้สูงไวนั้นอาจจะมีอุปสรรคทาด้านสติปัญญาสมาธิและด้านร้างกายนั่นเอง คือในเด็กอาจจะสามารถฝึกได้แต่ต้องดีรับการฝึกจากผู้ปกครองหรือผู้เชี่ยวชายในด้านนี้

เพราะการวิ่งสมาธิในเด็กนั้นการควบคุมเรื่องสิและจิตยังเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากถึงแม้ว่าเด็กจะมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพที่ดีนั้นแต่ในเรื่องของสมาธิอาจจะต้องมีการฝึกฝนที่ค่อนข้างมากเลยทีเดียว จึงถือว่าการวิ่งสมาธิในเด็กนั้นยังเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ยากอยู่ แต่ถ้าหากเด็กนั้นสามารถทำได้ก็จะทำให้เด็กนั้นโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีสมาธิ

และร่างกายแข็งแรงด้วยนั่นเองและสำหรับการวิ่งสมาธิในผู้สูงวัยนั้นอุปสรรคในการวิ่งสมาธิก็คือเรื่องร่างกายซึ่งจะต้องข้ามกับเด็กนั่นเอง ผู้สูงวัยนั้นอาจจะมีการควบคุมสมาธิและสติที่ดีแต่ทางด้านร่างกายนั้นด้วยอายุที่มากทำให้อาจจะไม่สามารถวิ่งได้เร็วนัก+หรืออาจจะวิ่งไม่ได้เลย โดยในผู้สูงวัยนั้นก็อาจจะเปลี่ยนเป็นการเดินสลับวิ่งสมาธิก็จะสามารถส่งผลช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายและเกิดสมาธิได้ดีมากกว่า

การวิ่งสมาธินั้นจะสามารถสร้างประโยชน์ต่อร่างกายและต่อจิตใจได้มากน้อยเพียงใดก็อยู่ที่การฝึกฝนการทำเป็นประจำสม่ำเสมอด้วยและสิ่งที่สำคัยในการวิ่งสมาธิคือการอดทนต่อสิ่งต่างๆนั่นเอง และเมื่อเราสามารถอดทนกับสิ่งต่างๆได้ เช่นความเหนื่อยล้า ก็จะทำให้เรานั้นเป็นผ็ที่มีสมาธิและร่างกายแข็งแรงนั่นเอง

 

ขอบคุณ  สมัครคาสิโนออนไลน์ไม่มีขั้นต่ำ  ที่ให้การสนับสนุน