Tag: การวิ่งมาราธอนที่ถูกยกเลิก

การวิ่งมาราธอนที่ถูกยกเลิก

การวิ่งมาราธอนที่ถูกยกเลิก บทเรียนจากการวิ่งมาราธอนที่ถูกยกเลิก งานกรีฑา ความร้อน และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการยกเลิกแมนิโทบามาราธอน เนื่องจากความร้อนจัดอาจเป็นกรณีศึกษาสำหรับการจัดการการแข่งขันกีฬาในสภาพอากาศที่รุนแรง ในฐานะนักวิจัยด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและการจัดการนันทนาการ เราสนใจวิธีจัดการกับการหยุดชะงัก ไม่เพียงแต่ในระดับมืออาชีพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงจากมุมมองส่วนตัวด้วย หนึ่งในพวกเรา (เชลิน) เข้าร่วมการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอน การแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากเริ่มแล้ว โดยที่นักวิ่งเข้า

Read More »