Tag: การแข่งขันกีฬาระดับเยาวชน

การแข่งขันกีฬาระดับเยาวชน

การแข่งขันกีฬาระดับเยาวชน

การแข่งขันกีฬาระดับเยาวชน ในประเทศไทยนั้น มีการจัดขึ้นมาอย่างเป็นประจำในทุกๆปี โดยในแต่ละปีนั้นก็จะมีการจัดตั้งในแต่ละจังหวัดสลับสับเปลี่ยนกันไป เพื่อให้นักกีฬาได้สัมผัสกับสถานที่และบรรยากาศในการแข่งขันที่เปลี่ยน ซึ่งรูปแบบการจัดการแข่งขันยังคงลักษณะเดิมไว้คือการรวมนักกีฬาทุกๆจังหวัดมาอยู่ในสถานที่เดียวกันในระหว่างการแข่งขัน เพื่อให้การแข่งขันนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและนักกีฬาสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านกีฬาของแต่ละคนได้ด้วย ทำให้การจัดการแข่งขันระดับนี้นั้นเป็นสิ่งที่ได้รับความสนุนจากทางภาครัฐอ

Read More »