การแข่งขันกีฬาระดับเยาวชน

การแข่งขันกีฬาระดับเยาวชน ในประเทศไทยนั้น มีการจัดขึ้นมาอย่างเป็นประจำในทุกๆปี โดยในแต่ละปีนั้นก็จะมีการจัดตั้งในแต่ละจังหวัดสลับสับเปลี่ยนกันไป เพื่อให้นักกีฬาได้สัมผัสกับสถานที่และบรรยากาศในการแข่งขันที่เปลี่ยน

ซึ่งรูปแบบการจัดการแข่งขันยังคงลักษณะเดิมไว้คือการรวมนักกีฬาทุกๆจังหวัดมาอยู่ในสถานที่เดียวกันในระหว่างการแข่งขัน เพื่อให้การแข่งขันนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและนักกีฬาสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านกีฬาของแต่ละคนได้ด้วย ทำให้การจัดการแข่งขันระดับนี้นั้นเป็นสิ่งที่ได้รับความสนุนจากทางภาครัฐอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งที่สามารถส่งเสริมเยาวชนได้อย่างดีนั่นเอง

การส่งเสริมเยาวชนเพื่ออนาคตที่ดี เป็นการสนับสนุนเพื่อให้เยาวชนนั้นใส่ใจและหันมาเล่นกีฬากันมากขึ้นเมื่อเด็กอยากที่จะเล่นกีฬาแต่ในบางครั้งไม่มีแรงจูงใจว่าพวกเขานั้นเล่นไปเพื่ออะไรถ้าหากไม่มีการจัดการแข่งขันอย่างจริงจังขึ้นมานั่นเอง ทำให้เมื่อมีการจัดตั้งการแข่งขันอย่างขริงจังขึ้นมาทำให้เด็กนั้นมีความตั้งใจเพื่อที่จะเป็นนักกีฬาเยาวชนในระดับชาตินั่นเองและยังมีการยืนยันให้ด้วยว่าพวกเขานั้น

เป็นนักกีฬาในระดับเยาชนและสามารถเป็นที่รู้จักของหมู่เพื่อนๆและคนทั่วไปด้วยนอกจากนี้ยังเป็นการได้รับการสนับสนุนจากครอยครัวเมื่อเด็กมีการแข่งขันกีฬาครอบครัวก็จะเป็นคนสนับสนุตัวเด็กหลักด้วย ทั้งนี้ยังช่วยส่งเสริมในเรื่องสถบันครอบครัวไปในตัวอีกด้วยนั่นเอง

การสร้างอาชีพให้เยาวชนในอนาคต การแข่งขันถึงแม้จะเป็นเพียงระดับเยาวชนเท่านั้นแต่แน่นอนว่าในการแข่งขันแต่ละปีนักกีฬาสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการแข่งขันเพื่อเพิ่มพูนมากขึ้นและอาจจะได้รับโอกาสในการไปเป็นนักกีฬาระดับอาชีพ

ในการแข่งขันทั่วโลกได้ในอนาคตเป็นต้น จากการแข่งขันหรือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆในการเล่นกีฬานั้นยัวเป็นการช้วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านกีฬาอย่างล้นเปี่ยม และสามารถที่จะนำไปถ่ายทอดต่อผู้อื่นได้ด้วย

การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และลดความเสี่ยงในการมั่วสุมเสพยา การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนนั้นก็ยังมีการมุ่งเน้นไปที่การลดความเสี่ยงในการมั่วสุมหรือเสพยาในกลุ่มเยาวชนด้วย เพราะเนื่อจากการเล่นกีฬานั้นเป็นการใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาเพื่อมำให้สามารถที่จะไปแข่งขันได้ จึงทำห้เด็กในช่วงเยาวชนนี้นั้นไม่มีเวลาหรือมีความคิดที่จะไปมั่วสุม

เพื่อเสพยานั่นเอง นอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ยังเป็นการสร้างร่างกายและภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงด้วย โดยการเล่นกีฬาในระดับเยาวชนนั้นก็จะต้องมีการฝึกฝนตั้งแต่ยังเด็กทำให้เด็กมีภูมิคุ้มกันที่ดีและแข็งแรงและสิ่งเหล่านี้นั้นยังเป็นสิ่งที่จะส่งผลไปยังอนาคตได้ด้วย ถึงแม้สุดท้ายแล้วจะไม่ได้เป็นนักกีฬามืออาชีพแต่ร่ากายของเรานั้นก็จะแข็งแรงและสมบูรณ์

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  สมัคร gclub ไม่มีขั้นต่ำ