Tag: วิ่งสมาธิ

วิ่งสมาธิ

วิ่งสมาธิ

การวิ่งออกกำลังกายนั้นเป็นการออกำลังกายที่สามารถเริ่มได้โดยง่ายและไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากมายจึงเป็นการออกกำลังกายที่หลายๆคนนิยมทำกัน วันนี้จะแนะนำการวิ่งรูปแบบใหม่ วิ่งสมาธิ บางคนก็อาจจะวิ่งเพื่อสุขภาพและการทดลองการปฏิบัติธรรมจะเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิตให้ไปด้วยกันได้หรือไม่ การปฏิบัติธรรมนั้นคือการปฏิบัติกายและปฏิบัติใจให้ไปในทางที่เจริญขึ้นและขาวสะอาดขึ้นก็จะได้ทั้งสุขภพกายและสุขภาพใจก็จะเป็นประโยชน์ในทั้งสองด้านนั่นเอง การวิ่งสมาธินั้นก็อาจจะมีการปฏิบัติธรรมเป็นหลักและเสริมด้วยสุขภาพกายคือกา

Read More »